• Mjesna zajednica

  Centar za savremenu kulturu KRAK smješten je u bihaćkom gradskom naselju Hatinac udaljen od centra grada biciklom ili pješke svega nekoliko minuta. Na južnom rubu industrijske zone nekadašnjeg tekstilnog kombinata Kombiteks, omeđen rezidencijalnim kućama sa juga i ljetnim turističkim lokacijama vezanim uz rijeku Unu sa zapada, KRAK zauzima poziciju „između“ ili „na rubu“ različitih prostornih cjelina.

  Kao gradska mjesna zajednica, Hatinac predstavlja odličan primjer mikro-zajednice u tranziciji koja obuhvata elemente nekoliko različitih perioda – od organskog formiranja naselja uz desnu obalnu Une u srednjem vijeku, preko modernizacije putnih komunikacija i industrijalizacije u vremenu socijalističkog modernizma, deindustrijalizacije koja je inicirana 1990-ih, i transformacije koja je uslijedila i traje sve do danas.

  U trenutnoj urbanoj konstelaciji i konfiguraciji, u Hatincu se mogu detektirati ključne tačke na kojima je moguće zasnovati posve novu reinterpretaciju prostorne povezanosti različitih cjelina i socijalne dinamike naselja. To su kupalište i rekreativna zona Brvice na zapadnoj strani naselja kao tačke koje komuniciraju sa rijekom; industrijska zona Kombiteks u sjevernom dijelu naselja; vodotoranj u njegovom zapadnom dijelu; parking za vozove na jugu naselja i džamija u centru. KRAK zamišlja sebe kao okosnicu prostorne logike naselja i mašta o protokolima reafirmacije pomenutih prostornih vrijednosti i postavlja pitanja: Može li desna obala Une udomaćiti kreativne ideje kao što je KRAK i šta to znači za prostornu dinamiku grada Bihaća? Šta u tome pravcu za Hatinac znači otvaranje Centra za savremenu kulturu KRAK? Treba li Bihaću muzej industrijske prošlosti i da li on može biti smješten u Hatincu?

  Dva novija spomenika postavljena na različitim pozicijama, govore o površnom razumijevanju prostorne dinamike u Hatincu i sugeriraju nestručnost u pravilnoj valorizaciji lokalnih prostornih vrijednosti. Na njima je moguće rekonstruisati vrlo nepovoljan socijalni, politički i kulturni okvir vremena u kojeme su nastali.

  Hatinac je prostorna paradigma sa kojom se KRAK identificira i koja može poslužiti kao socijalni eksperiment primjene globalnih strategija i saznanja na lokalnoj razini.

  Centar za savremenu kulturu KRAK uključuje u svojim prostorijama i djelovanje Mjesne zajednice čime se želi kreirati pretpostavka ka intenzivinijom saradnjom sa lokalnom zajednicom.