• Novosti

  07.11.2022.

  Urbana poezija: Nisam tvoja rijeka

  Nisam tvoja rijeka je naziv intervencije u javnom prostoru grada Bihaća koja se sastoji od stihova ispisanih neonom na istočnoj fasadi Kantonalne i univerzitetske biblioteke. Stihovi su okrenuti prema rijeci Uni i prolaznicima koji dolaze iz pravca bihaćke otoke (ade). Stihove Nisam tvoja rijeka / Ja sam tvoj odnos prema sebi potpisuje Mehmed Mahmutović. Radi se o biljegu u urbanom tkivu grada sa kojim se želi reakcentirati fokus na rijeku Unu i često nametljiv i egoističan odnos čovjeka naspram rijeke. Zbog svoje intencije i pitanja čija je rijeka Una, kome ona pripada, kako i na koji način se prisvaja, moguće je govoriti o angažovanoj gesti koja slučajnog ili namjernog prolaznika uvlači u svoje značenje. 

  Kroz ispisivanje stihova neonskim svjetlima, pored podsjetnika na čovjekov nemaran odnos prema rijeci, podvlači se uloga i značaj Biblioteke kao ustanove čije djelovanje poziva na promišljanje, kritiku, učenje, saznavanje i okupljanje. Poetično, nježno i balansiranom dozom oštrine, svjetleća fragilnost neona zadire u mentalni prostor pojedinca i u kolektivnu svijest zajednice. Želja je stvoriti intelektualnu refleksiju nad rijekom Unom, onome ko je motri i ko je eksploatiše.

  Ponirući godinama u sublimnost poezije i dijeleći je sa javnosti, pjesnik ovim stihom učvršćuje poetsku figuru, te rijeci Uni daje karakter osobe. Svjestan njene ranjivosti, on preuzima ulogu umjetnika kako bi rijeci dao glas svojstven ljudskoj vrsti – riječ.

  Intervencija u javnom prostoru Nisam tvoja rijeka, podržana je od strane British Councila kroz program Creative Producers. Projekat realizira Centar za savremenu kulturu KRAK; grafički dizajn potpisuje Adnan Suljkanović; podršku pri realizaciji ovog projekta dali su Kantonalna i univerzitetska biblioteka u Bihaću i Služba za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihać.

  d

  Mehmed Mahmutović, Nisam tvoja rijeka. 2022. [Kantonalna i univerzitetska biblioteka u Bihaću]