• Novosti

  15.02.2022.

  Revizor stipendija 2022

  Revizor stipendija za 2022. godinu dodijeljena je umjetniku Bojanu Stojčiću. Svojim radom zadnjih nekoliko godina, Stojčić se profilirao kao jedan od najzanimljivijih mladih umjetnika u Bosni i Hercegovini. Njegova međunarodna izložbena i rezidencijalna razmjena svrstava ga među najaktivnije i najproduktivnije umjetnike u zemlji. Umjetnički senzibilitet i izražajnost sa kojom raspolaže vežu se uz krizu post-socijalističkog i post-ratnog socio-političkog okruženja. U svome radu, Stojčić se nametnuo kao komentator društvene realnosti izrazito nepovoljnog povijesnog trenutka u čijim opservacijama i strukturama dominira duhovitost i ironija. Koristeći individualnu, subjektiviziranu poziciju, on uspijeva obuhvatiti teme šireg značaja te sugerirati perspektivu sa kojom se poistovjećuje i društveni kolektivitet. U spektru njegovog interesovanja nalaze se teme kao što su gubitak, odsustvo, izmještenost i tranzicija, a misaone metodologije koje koristi lako se uklapaju u kritički vokabular iz šireg umjetničkog konteksta. 

  Baveći se analizom iskošene društvene sadašnjosti prostora unutar kojega djeluje, Stojčić definira nove vizuelne obrasce i estetske reference unutar kojih se prepoznaju odnosi pozicija centra i periferije, subjekta i objekta, javnog i privatnog, sepstva i kolektiviteta. Stojčiću zasigurno polazi za rukom da svojim idejama ponudi odgovarajuću formalno-predmetnu strukturiranost i da time uskladi formu sa suštinom. U tome pogledu, estetika koja iz toga proizilazi, duboko je ukorijenjena u vizuelne reference masovnih medija i opće vizuelne kulture mjesta i trenutka u okviru kojih djeluje. 

  Bojan Stojčić rođen je u Sarajevu 1988. godine. Diplomirao je 2011., a magistrirao 2013. godine na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Njegovi najrecentniji projekti podrazumijevaju sudjelovanje na Grafičkom trijenalu u Tallinu 2022. i na izložbi Europa Enterprise u Cité internationale des arts u Parizu 2021. godine. Sa projektom Soaking Wet nastupao je u galeriji Pickle Bar u Berlinu 2021. godine, a koju vodi grupa Slavs and Tatars. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine upriličila mu je samostalnu izložbu 2020. godine pod nazivom Viva la Transicion, koju je kurirala Amila Ramović. Saradnik je reklamne agencije Idologija (Sarajevo) i Centra za kritičko mišljenje (Mostar). Vizuelni je direktor feminističke platforme Sve su to vještice i član Udruženja Crvena. Rad Bojana Stojčića nalazi se u različitim međunarodnim privatnim kolekcijama, uključujući Fondaciju Agnès B. i Deutsche Telekom Digital.


  d

  Bojan Stojčić. Foto: Ajla Salkić, 2020.