• Novosti

  24.03.2021.

  Revizor stipendija 2021

  Sa velikom radošću KRAK centar objavljuje da je Revizor stipendija za 2021. godinu dodijeljena umjetnici Adeli Jušić. Višegodišnja socijalna posvećenost umjetnice, ali i svijest o limitiranosti kulturno-umjetničkih tokova u zemlji u vremenu pandemije, zalog su uvjerenju da je ovogodišnja Revizor stipendija dospjela u prave ruke. Pored kritičkog uvida u rad Adele Jušić, dodjela stipendije praćena je i solidarnošću uslijed nemogućnosti izvođenja regularnih izlagačkih aktivnosti. Činjenica da u zadnjih dvanaest mjeseci institucije države nisu imale program za ublažavanje štete koja je pogodila radnike u kulturi, dodatno je pojačala takvu odluku.

  Sa druge strane, Adela Jušić predstavlja jednu od najagilnijih pozicija na pozornici bosanskohercegovačke umjetnosti. Kontinuirana prisutnost na lokalnoj umjetničkoj sceni kao i zastupljenosti na umjetničkim događajima van zemlje, ukazuju na njenu posvećenost bavljenjem teškim temama koje obrađuju pitanja poslijeratne traume i opće krize u društvu. Umjetnica istrajno pokreće i obrađuje diskurs o rodnoj emancipaciji u savremenoj i povijesnoj perspektivi sa naglaskom na Bosnu i Hercegovinu. Gradeći umjetničku estetiku na potrebi za društvenim promjenama, Adela Jušić svrstava se u registar angažovanih djelatnica u kulturi Bosne i Hercegovine koje su oblikovale umjetničku fizionomiju svoje sredine prethodne dekade i to još uvijek čini.


  Adela Jušić je rođena 1982. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu a magistrirala na programu Demokratija i ljudska prava u Jugo-istočnoj Evropi Sarajevo i Bolonja Univerziteta 2013. godine. Sudjelovala je na više od stotinu međunarodnih izložbi (Videonale, Kunstmuseum – Bonn; Image Counter Image, Haus der Kunst – Minhen; Balkan Insight, Pompidou Center – Pariz). Sudjelovala u nekoliko umjetničkih rezidencija (ISCP, Njujork; Kulturkontakt, Beč; i.a.a.b., Basel, Museums Quartier, Beč) i na brojnim panelima, radionicama, okruglim stolovima i konferencijama. Dobitnica je Zvono nagrade (Young Visual Artist Award) za najbolju umjetničku poziciju u Bosni i Hercegovini 2010. godine; Henkel Young Artist Price za Centralnu i Istočnu Evropu 2011.; Specijalnu nagradu beogradskog Oktobarskog salona 2013. godine. Radovi Adele Jušić nalaze se u mnogim privatnim i javnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. Ona je jedna od osnivačica Udruženja za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva i autorica online arhive antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije.  d

  Adela Jušić; Foto: Jeanne Frank, 2019.