• Novosti

  22.03.2021.

  Program 2021.

  Zahvaljujući podršci Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Fondacije za umjetničke inicijative (Njujork) i Danske umjetničke fondacije (Kopenhagen), Centar za savremenu kulturu KRAK je u prilici da osmisli program aktivnosti za 2021. godinu. Program obuhvata vizuelne umjetnosti, savremeni ples, dokumentarističke i edukativne sadržaje sa fokusom na pitanja oblikovanja prostora, tj. arhitekturu, urbanizam i dizajn. Program 2021. tematizira određene društvene fenomene koji u bosanskohercegovačkom kontekstu do sada nisu bili dovoljno zastupljeni ili njihova urgentnost zahtjeva dodatni i kontinuirani dijalog. 

  Kao prvi zvanični godišnji program KRAK-a, promišljanje i definiranje njegovog sadržaja praćeno je sa uzbuđenjem i euforijom te se zbog obima uključene podrške (Sarajevo, Njujork, Kopenhagen) smatra ambicioznim i zahtjevnim. 

  Tokom 2021. godine želja je postaviti tri izložbe. Početkom ljeta istraživačku izložbu o radničkoj kulturi tekstilnog kombinata Kombiteks koja predstavlja svojevrsni retrospektum konceptualnog identiteta Centra KRAK; u jesen predstavljanje danskih umjetnika bosanskohercegovačkog porijekla, za koje se zbog lošeg domaćeg menadžmenta u kulturi uopšte ne zna a čiji rad govori o među i interkulturnim iskustvima, pitanjima pripadnosti i dislokacije. 

  Pored toga, a u saradnji sa Asocijacijom arhitekata Bosne i Hercegovine i nekoliko univerziteta u zemlji, tokom proljeća namjera je inicirati i izvesti kreativnu istraživačku radionicu o prostorno-urbanističkim aspektima bihaćkog naselja Hatinac sa kritičkim pitanjem „kome pripada javni prostor?“ i „ko ga oblikuje?“. Takođe u proljeće plan je ugostiti prvu umjetnicu u formi jednomjesečnog rezidencijalnog boravka koja bi u saradnji sa sudionicima lokalne scene otvorila galerijski program posvećen savremenom plesu i performansu. 

  Pored dokumentiranja i katalogizacije svih događaja kroz zasebne i odvojene publikacije, želja je kreirati unikatni lokalni magazin sa tematskim fokusom na umjetnike, praktičare i umjetničke zanatlije.

  U okviru navedenih aktivnosti cilj je osmisliti i aktivirati nove protokole organizacije i kolaboracije te razmišljati o edukaciji, tj. interakciji sa publikom kroz popratne događaje kao što su javni razgovori, simpoziji, online i digitalni sadržaji.


  d

  Galerija KRAK centra, 2021.