• Novosti

    04.11.2022.

    Objavljena publikacija U potrazi za 'drugim' prostorom pripadnosti

    Godinu dana nakon izložbe U potrazi za 'drugim' prostorom pripadnosti, koja je u KRAK-u bila postavljena u oktobru i novembru 2021. godine, Fondacija Revizor je u post-produkciji objavila istoimenu publikaciju (ISBN 978-9926-8381-5-7). Osim što katalogizira radove prikazane na izložbi, publikacija elaborira ključne karakteristike umjetničke produkcije danskih umjetnika bosanskohercegovačkog porijekla, smještajući tu pojavu u određeni socijalni i politički okvir.  

    Publikacija U potrazi za 'drugim' prostorom pripadnosti, pokušaj je detektiranja, mapiranja i analize umjetnosti autorica i autora, koje žive i rade u Danskoj, a koji su na neki način vezani za Bosnu i Hercegovinu, njene političke, socijalne i kulturalne aspekte u savremenoj i povijesnoj perspektivi. Namjera publikacije je katalogizacija umjetničkih djela koja se bave propitivanjem bosanskohercegovačkih tema iz pozicije danskog društva, prikazanih na istoimenoj izložbi, a sve s ciljem sinteze u kojoj bi se ogledali slojevi trauma nasilne ili dobrovoljne izmještenosti te pitanja (ne)pripadnosti. U slučaju danskih umjetnika bosanskohercegovačkog porijekla kao što su Alen Aligrudić, Damir Avdagić, Ismar Čirkinagić, Suada Demirović, Nermin Duraković, Amel Ibrahimović i Vladimir Tomić, opseg dotaknutih tema uključuje pitanja identiteta i među-stanja koja se formiraju nasilnim premještanjem iz jedne životne sredine u drugu, njihovim prekidom i diskontinuitetom.

    Okosnica publikacije je teoretski elaborat autora izložbe Irfana Hošića. Pored toga, ona sadrži i razgovor sa kustosicom Tijanom Mišković koji je vođen u Kopenhagenu u jesen 2018. godine, te detaljan kataloški dio u kojem se pobrojani svi autori i autorice, odnosno radovi prikazani na izložbi – uključujući pisce Alena Meškovića i Elvisa Avdibegovića Begu.

    Publikacija je dvojezična (bosanski i engleski jezik), formata 25,5 x 21 cm; obim je 120 strana; štampana je u punom koloru tiraža 300 komada. Urednik publikacije je Irfan Hošić; autor fotografskog editorijala je Mehmed Mahmutović; grafički dizajn potpisuje Adnan Suljkanović; prevod na engleski uradila je Majda Piralić; lektura i korektura bosanskog teksta Šeherzada Džafić; predgovor publikaciji napisala je slavistkinja Tea Sindbæk Andersen sa Univerziteta u Kopenhagenu a recenzentice publikacije su Tea Sindbæk Andersen i Kristina Grunenberg. Publikaciju je štampao Grafičar Bihać.

    Izradu publikacije podržali su Danish Arts Foundation i Fondacija za umjetničke inicijative (FfAI).

    d

    Fotografija: Mehmed Mahmutović, 2022.