• Arhiva

  Mirsad Fajković Febbo & Igor Reljić. Hybrid Mantra

  Centar za savremenu kulturu KRAK (Hamze Hume bb, Bihać)
  Muzički performans: petak 24.12.2021. u 19h


  Muzičko-scenski nastup Mirsada Fajkovića Febbe i Igora Reljića Hybrid Mantra rezultat je njihovog višegodišnjeg kreativnog druženja u okviru kojeg duhovno sazrijevanje zauzima centralno mjesto. Duhovnost i njena tehnologija, okosnica su izražaju koji je pak zasnovan na istraživanju u okviru tihih i glasnih ambijenata. Iz perspektive konvencionalnog razumijevanja muzike, radi se o zvučnom eksperimentu sa uporištem u razgovorima o duhovnosti, iz čega se pretače u zvučnu kompoziciju objedinjenu preklapanjem jednostavnih zvučnih matrica i različitih intervencija. Autori vole reći da se radi o „iskustvima vezanim za duhovnost i razgovore koji su se prelili u zvuk“.

  Korištenjem digitalnih matrica, različitih semplova, glasa i drugih nekonvencionalnih instrumenata i objekata koji proizvode zvuk, nastaju kombinacije koje testiraju proširenu paletu mogućnosti vibracija i frekvencija. Dakako, u kontekstu duhovnosti zvuk ima gotovo iscjeljujuću ulogu te kao takav, svojom harmonizacijom utiče na „frekvenciju“ unutrašnjih organa i cjelokupnog mentalnog sistema. Projekt Hybrid Mantra je ujedno tester distinktivnosti raspona između muzičkog i nemuzičkog zvuka gdje umjetnici vrlo svjesno koketiraju i sa greškom kao jednom od okosnica izražajnog jezika. Sama izvedba, bilo da je privatna ili javna, zasniva se na iskustvu i mogla bi eventualno poslužiti kao metafora prakse ulazaka i izlazaka iz nekog prostora. Takva vrsta proizvodnje zvuka koristi strategije muzike i muziciranja ali u praksi ne pripada registru slušljive mainstream muzike. Stoga je Hybrid Mantra introvertni čin muziciranja a njegovo predstavljanje javnosti čin kreativne subverzije.

  Nastup u KRAK-u proširen je pokretnom digitalnom slikom kao svojevrsnim katalizatorom autorskog kreativnog senzibiliteta. Postavljene video projekcije, kao „prozor u svijet“ otvaraju pogled na odveć poznate stvari, dajući im sublimni karakter. Spoj slike i zvuka želi publiku uvesti u jedinstven prostor čulnog doživljaja a KRAK transformirati u mjesto bliskosti i povezanosti. Riječ je o prvom javnom zajedničkom nastupu i predstavljanju pred domaćom publikom.


  d

  Igor Reljić i Mirsad Fajković Febbo [©Mehmed Mahmutović]