• Arhiva

  Mahala Magazin. Bihaćko izdanje

  Mentori: Enrico Dagnino, Selver Učambarlić 

  Radionica o foto-žurnalizmu i objavljivanje trećeg specijalnog izdanja Mahala Magazina

  Centar za savremenu kulturu KRAK (Hamze Hume bb, Bihać)

  19. i 20.10.2021. od 11 do 18h

  Partner: Kuma International, Sarajevo


  KRAK centar u partnerstvu sa Kuma International (Sarajevo) organizira radionicu o fotografskom žurnalizmu. Radionica je limitirana na sedam polaznika_ca koji će dobiti jedinstvenu šansu da uče od vodeće figure na polju foto-žurnalizma, talijanskog fotografa Enrica Dagnina. Metodološki, radionica fokus stavlja na foto-žurnalizam kao posebnu novinarsku disciplinu koja podrazumijeva korištenje slika u svrhu kazivanja istine i nepristrasnog informiranja. Uz mentorstvo Enrica Dagnina i asistenciju Selvera Učambarlića, polaznici će proizvesti seriju fotografskih priča koje će u konačnici biti objavljene u trećem specijalnom izdanju Mahala Magazina sa tematskim fokusom na Bihać.

  Namjera je okupiti sedam motivisanih polaznika_ca koji žele učiti kako nastaje novinski magazin. Polaznicima će biti obezbjeđena oprema tokom trajanja radionice. Potencijalni kandidati_kinje mogu se prijaviti do srijede 13.10.2021. godine u 12h, putem dostupnog formulara kojega šalju mailom na hello[at]krak.ba. Sudjelovanje u radionici je besplatno! 

  Radionica se odvija u sklopu novoosnovanog foto-kluba KRAK centra a koji nastaje iz potrebe animiranja i generiranja diskurzivnih i praktično-edukativnih sadržaja vezanih uz medij fotografije. Dugoročno, namjera je kroz teoretsku i praktičnu edukaciju, polaznike_ce obrazovati na polju fotografije, umjetnosti i vizuelne kulture. Afirmirajući didaktički pristup, želja je formirati platformu za kreativno djelovanje i razmjenu iskustava među najrazličitijim korisnicima fotografije.  

  Mahala Magazin je nastao početkom 2021. godine u okrilju sarajevske platforme Kuma International kao rezultat radionice o fotografskom žurnalizmu. Tim posvećenih foto-žurnalista iz Bosne i Hercegovine, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, okupio je fotografske priče o Sarajevu koristeći pritom jednokratne foto-kamere iz čega su tokom 2021. godine proizašla dva broja magazina. Mahala Magazin postoji kao digitalno i printano izdanje te je dostupan u nekim sarajevskim kafićima, knjižarama i dizajnerskim prodavnicama. Treće izdanje biće posvećeno Bihaću a njegovo štampano i digitalno objavljivanje očekuje se do kraja 2021. godine. Glavni urednik Mahala Magazina je Enrico Dagnino a kreativni voditelj je Selver Učambarlić. 


  Enrico Dagnino započeo je svoju međunarodnu karijeru u vremenu pada Berlinskog zida i Baršunaste revolucije u Pragu. Tokom svoga rada pokrivao je nemire u Rumuniji te konflikte sa prostora bivše Jugoslavije. Kao novinar boravio je u opkoljenom Sarajevu i izvještavao iz Bosne i Hercegovine tokom rata. Radio je na izraelsko-palestinskom konfliktu kao i ratovima u Čečeniji, Jemenu, Somaliji, Nagorno-Karabahu, Ruandi, Kongu, Afganistanu, Iraku i Arapskom proljeću. Dagnino radi za francuski magazin Paris Match.

  Kuma International je platforma za vizuelne umjetnosti iz post-konfliktnih društava, angažovana kroz različite edukativne aktivnosti sa fokusom na poslijeratnu umjetničku produkciju u Bosni i Hercegovini. 

  d

  Mahala Magazin, 2021.