• Arhiva

  Javna diskusija: Svi žele pogled

  KRAK Centar za savremenu kulturu (Hamze Hume bb, Bihać)
  Subota 19.11.2022. u 19h
  Irfan Hošić u razgovoru sa Albanom Mujom, Jonathanom Blackwoodom i Sabinom Šabić 


  Javna diskusija Svi žele pogled, prilika je da se na primjeru Bihaća pokrenu barem dva važna pitanja, a to je oblikovanje javnog prostora sa jedne i pitanje kolektivne ekološke svijesti sa druge strane. Kao polazište za razgovor, poslužiće istoimena skulptura umjetnika Albana Muje a koja je nakon nekoliko mjeseci planiranja postavljena na krovište Kombiteksovog nabodera u bihaćkom naselju Hatinac. Postavljanjem na dominantno mjesto u okviru gradske vizure i iskorakom u javni prostor, Mujina skulptura se faktički okomila na pojedince koji obalu rijeke privatiziraju i oblikuju prema svojim uskogrudnim shvatanjima. Stoga je ova intervencija svojevrsna kritika upućena ne samo onima sa krajnje ekskluzivnim pristupom obalama rijeke, već izravni podsjetnik i vlastima da su dužni štiti zajedničko dobro i prirodno bogatstvo svim sredstvima na zadovoljstvo svih građana i građanki. 

  Pored Albana Muje kao autora intervencije, na diskusiji će sudjelovati poznavalac kulturno-umjetničkih prilika u Bosni i Hercegovini, historičar umjetnosti Jonathan Blackwood, te aktivistica na polju zaštite bosanskohercegovačkih rijeka Sabina Šabić. Prilika je to da se javnost upozna sa ugroženošću vodnog dobra u okruženju, ali i da se obilježi svojevrsna promocija – postavljanje umjetničkog objekta u prostor grada. 

  Projekat realizira Centar za savremenu kulturu KRAK a kustos je Irfan Hošić; partneri projekta su Gradska uprava Grada Bihaća i Vlada Unsko-sanskog kantona. Realizaciju projekta podržao je Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Administrativnu podršku pri realizaciji projekta dali su Zavod za prostorno uređenje Bihać, Turistička zajednica Grada Bihaća i Mjesna zajednica Hatinac. Javna diskusija je podržana od strane British Councila i biće emitovana uživo putem You Tube i Facebook kanala KRAK centra. 

  d

  Dizajn: Adnan Suljkanović, 2022.