• Sijana Hošić

    Sijana Hošić diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine. Od 2008. godine radi u Gradskoj upravi Grada Bihaća na poslovima urbanističkog planiranja, prostornog uređenja i građenja. Sudjelovala je na brojnim radionicama i konferencijama u zemlji i inostranstvu (Yildiz Technical University, Istanbul; College for Creative Studies, Detroit; University of Michigan, Ann Arbor). Sudjelovala je u realizaciji niza projekata (prostorno uređenje Spomen parka Garavice, Sojeničko naselje Ripač, #JaVolimBihać). Od starta uključena u administriranje i savjetovanje pri nastanku Centra za savremenu kulturu KRAK. Članica je Asocijacije arhitekata Bosne i Hercegovine.


    d