• Mehmed Mahmutović

    Mehmed Mahmutović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću na odsjeku za marketing i menadžment 2021. godine. Od 2017. do 2018. godine bio je član Upravnog odbora Omladinske novinske asocijacije u BiH. U 2018. godini je od ispred Fondacije Schüler Helfen Leben u BiH za svoje aktivističo djelovanje imenovan za Ambasadora mladih i aktivizma u BiH. Iste godine je na Brave New Media festivalu u Beogradu osvojio nagradu za najbolju fotografiju a koju dodjeljuje Deutsche Welle. Dobitnik je priznanja za doprinos i promociju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću i zahvalnice za doprinos radu i razvoju istoimene ustanove povodom 20 godina rada i postojanja. Dobitnik je i nagrade za korištenje biblioteke i drugih usluga koju dodjeljuje Federalno ministarstva obrazovanja. Radio je kao dopisnik Omladinskog programa BHRT-a. Član je redakcije Omladinskog magazina Karike. Piše poeziju i prozu, objavljen na nekoliko regionalnih portala, kao što su Insp.rs i Blacksheep.rs.

    d