• Majda Piralić

    Majda Piralić doktorirala je na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2018. godine, iz oblasti engleske, britanske, američke i postkolonijalne književnosti. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija i naučnih skupova o engleskom jeziku i književnosti, kao izlagačica i voditeljica stručnih panela o književnosti. Objavila je niz naučno-istraživačkih radova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima i publikacijama, na B/H/S i engleskom jeziku. Fokus njenog istraživanja su rasizam i međurasni odnosi u savremenoj američkoj književnosti i američkom društvu, odnosno kulturalni transferi u multirasnim i multinacionalnim društvima. Njeno nastavničko iskustvo uključuje rad na Univerzitetu u Bihaću i u Umjetničkoj školi u Bihaću. Pohađala je veliki broj stručnih treninga o strateškom planiranju, upravljanju projektnim ciklusima i pisanju projektnih prijedloga, u organizaciji OSCE-a i UNDP-a. Od 2017. godine aktivno sudjeluje u implementaciji projekata u lokalnoj zajednici, i radila je kao koordinatorica na više projekata koji su podržani od strane IOM-a, USAID-a i Rotary International-a.

    d