• Adnan Suljkanović

    Adnan Suljkanović je diplomirao na Odsjeku za grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. Od 2006. godine radio je u marketing agencijama Direct Media i BBDO gdje stiče iskustvo u radu sa klijentima poput kompanije m:tel, UNDP-a i EUPM-a. Od 2010. godine radi kao slobodni dizajner a neki od njegovih klijenata su Gradska galerija Collegium Artisticum; Bošnjački institut; Gazi Husrev-begova biblioteka i drugi. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada kao što su Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu i Student generacije ALU u Sarajevu 2008. godine; Favourite design award za dizajn ambalaže 2016. godine. Njegov rad izlagan je u Pera Museum u Istanbulu i Festival Magdalena u Mariboru a uvršten je i u knjigu Asima Đelilovića Muzej u egzilu. Član je ULUPUBiH. Trenutno pohađa postdiplomski studij na Odsjeku za grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

    d