• Jasna Pašić

    Jasna Pašić je magistrirala na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Fokus njenog istraživanja je prošlost Bosne i Hercegovine 20. stoljeća u kontekstu regionalnih i globalnih povijesnih tokova. Sudionica je brojnih konferencija, seminara i radionica sa naglaskom na poučavanje o prošlosti, kulturu sjećanja i praksu dijaloga. Sarađivala je sa organizacijama i institucijama kao što su EUROCLIOHiP BiH, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHRBiH), Muzej kuće Ane Frank (Anne Frank House), Fondacija Konrad Adenauer, Documenta – Centar za suočavanje s prošloću iz Zagreba, Muzej Memorial de la Shoah iz Pariza, itd. Sudjelovala u brojnim studijskim putovanjima i edukacijama realiziranim u zemljama regiona, zatim Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj, u organizaciji Yahad in Unum, Caen Memorial cite de l’historie pour la paix; Univerziteta u Leipzigu i Univerziteta u Sarajevu. Trenutno pohađa doktorski studij na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u oblasti historije Bosne i Hercegovine 19. i 20. stoljeća sa fokusom na utjecaj privrede na društvene procese i urbani razvoj grada Bihaća u periodu poslije Drugog svjetskog rata. Objavila je niz naučnih i stručnih radova. Živi i radi u Bihaću.

    d