• Novosti

  21.03.2021.

  Revizor stipendija 2019

  Dobitnici Revizor stipendije za 2019. godinu su antropologinja Larisa Kurtović, antropolog Andrew Gilbert i grafički dizajner/ilustrator Boris Stapić za projekat Grafička etnografija o radničkoj borbi za "Ditu". Iako je broj pristiglih aplikacija sa profilom predloženih projekata ukazivao na dobru konkurenciju, komisija koja je valorizirala pristigle prijedloge odabrala je ovaj istraživački projekat kao pobjednički jer objedinjuje naučnoistraživački rad i vizuelnu umjetnost, te kao socijalno-angažovana ideja zadire u aktuelne probleme bosanskohercegovačkog društva danas. Takvom pristupu u prilog ide i činjenica da se radi o kolaboraciji troje saradnika koji su svojim dosadašnjim radom stekli prepoznatljive profesionalne pozicije čiji interes je usmjeren ka specifičnim post-socijalističkim i post-industrijskim društvenim pojavama bosanskohercegovačkog društva.

  Ovaj naučnoistraživački i umjetnički projekat pretače terenski i etnografski rad u grafički medij i stremi ka izradi dvojezične publikacije (engleski i bosanski). Ujedno, realizacija takve publikacije pretenduje da postane politički objekat jer obrađuje teme i prakse lokalnih sindikalnih aktivista. Obzirom da je "borba za Ditu" u poslijejugoslavenskom kontekstu ostavila snažan utjecaj na slične inicijative u okruženju i šire, a Tuzla sa svojim prokativnim i buntovnim građanskim pokretima iz zadnjih nekoliko godina izmjenila politički pejzaž u našoj zemlji, Fondacija Revizor želi se identificirati sa stečenim vrijednostima toga naslijeđa.

  d

  Boris Stapić, Grafička etnografija o radničkoj borbi za "Ditu", (fragment) 2019.